Ergotherapie

Ergotherapie wordt in het Beroepsprofiel Ergotherapeut als volgt beschreven:

” Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven – gerealiseerd wordt. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van cliënten, organisaties of populaties in het handelen te benutten en te vergroten,dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.”
en
de ergotherapeut als: “Expert in het mogelijk maken van het handelen.”
(Bron: Beroepsprofiel Ergotherapeut, M.van Hartingsveldt, I.Logister-Proost, A.Kinébanian, 2010 Boom/Lemma).

Door mij vrij vertaald en versimpeld gaat het om:
Welke dingen wil iemand doen, welke dingen moet iemand doen, welke dingen kan iemand doen
met daarbij de vragen waarom en hoe en de aspecten wel of niet.

Omdat het handelen een uitermate complex begrip is kunnen de thema’s of de accenten bij verschillende mensen en situaties heel anders uitpakken.

Bij de vraag: “Hoe krijg ik dagelijkse boodschappen thuis?”
Kan de oplossing en de ergotherapeutische interventie gericht zijn op

 • Trainen of begeleiden van het handelen
 • Adviseren over de manier van handelen
 • Adviseren over veranderingen in de omgeving.

 

Zoals:

 • het hanteren van straatangst
 • het maken van keuzes
 • het overzien van wat nodig is om te kopen
 • het onthouden van boodschappen
 • fysieke aspecten als lopen, tillen, dragen, vervoeren
 • adviseren van hulpmiddelen
 • het inroepen van hulp van persoon of (internet)bezorgdienst
 • timemanagement/ belasting-belastbaarheid / budgeteren
 • herverdelen van taken en rollen

Kortom, ergotherapie gaat over:

 • het bijzondere van het alledaagse
 • al doende veranderen
 • ergotherapie maakt meer mogelijk

 

Ergotherapeutische interventies zijn altijd gericht op (een combinatie) van

 • Trainen of begeleiden van het handelen
 • Adviseren over de manier van handelen
 • Adviseren over veranderingen in de omgeving

 

Als u wat op mijn site rondkijkt zult u zien dat ik ergotherapie zeer breed interpreteer. Zoals een collega van mij eens verzuchtte: “Jij vindt alles, het hele leven ergotherapie!” Daar heeft ze, ten dele, gelijk in. Het zegt niet dat ik vind dat ergotherapeuten alles kunnen of alles moeten aanpakken.

Ook hier geldt: doe waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.

Ik ben goed in het beste uit mensen naar boven halen, hun talenten te leren kennen en deze leren gebruiken. Mensen zelfvertrouwen laten opbouwen, stappen leren zetten die ze eerder niet durfden zetten of waarvan ze de mogelijkheden niet zagen. Ik weet veel over hoe mensen leren en hoe mensen hun gedrag kunnen veranderen en daarom richt Rol-maat zich ook op die aspecten van de ergotherapie.
Rol-maat heeft  geen zorgcontracten, waardoor u zelf voor de behandeling dient te betalen. U kunt vervolgens de behandeling declareren bij uw zorgverzekeraar als behandeling Ergotherapie. Voor informatie over het aantal uur en de vergoeding dient u contact op te nemen met uw verzekering.

Voor ergotherapie met accent op revalidatie verwijs ik u dan ook graag naar deskundige collegae.

Wilt u meer informatie over ergotherapie kijk dan ook op:www.ergotherapienederland.nl