Uitgangspunten en bedoeling

Uitgangspunten en bedoeling is een stukje wat anderen wellicht visie en missie zullen noemen.
Ik vind dat vaak grote woorden die weinig zeggen.

Mijn uitgangspunten zijn:

 • zelfkennis is een belangrijke bron voor zelfvertrouwen
 • iedereen heeft talenten
 • denken en doen zijn beide van belang
 • ieder mens maakt zijn eigen keuzes
 • ieder mens heeft zijn levensverhaal
 • ieder mens leeft in een eigen context
 • het heden speelt zich af tussen het verleden en de toekomst


Mijn bedoeling is om mensen
:

 • hun talenten en mogelijkheden te laten herkennen, waarderen en te gebruiken
 • balans te laten vinden tussen voelen, denken, willen, kunnen en doen
 • zonder stress de hoofdrol te laten spelen in hun eigen leven


Mijn begeleiding kenmerkt zich door
:

 • oprechte interesse en betrokkenheid
 • authentieke, eerlijke reacties
 • niet om de hete brij heendraaien
 • creatieve aanpak
 • humor
 • vertrouwen in de kracht van mensen
 • begrip voor zwakheden
 • mensen stimuleren van elkaar te leren
 • bewondering voor de moed van mensen
 • ondersteuning op maat